‘Vanwege de aangescherpte maatregelen is Pentavisie helaas genoodzaakt de tot eind september geplande cursussen en trainingen op te schorten. Nieuwe data worden vroegtijdig aan de deelnemers bekend gemaakt.

 

De individuele afspraken in de praktijk kunnen met inachtneming van de RIVM richtlijnen wel hun normale doorgang vinden’.

 

Van harte welkom op onze site. Wij zijn Peter op ’t Holt en Jantien Nanninga en hebben Pentavisie in 1996 opgezet. Door voortdurende jarenlange scholing, onze ruime werkervaring en

vooral door onze eigen intensieve levensloop, individueel en samen, hebben we ons ontwikkeld tot geïnspireerde en inspirerende mensen. We geven ons met hart en ziel over aan begeleiding in processen van bewustwording en bewustzijn, in het in contact brengen met de eigen essentie en met dat wat groter is dan onszelf. We wensen ieder een leven van binnenuit naar buiten toe in plaats van enkel andersom.

 

Onze aanpak is menselijk, inzichtelijk, non-duaal, direct, nuchter, in contact, persoonlijk en we houden van lachen. Bij Pentavisie kun je terecht voor individuele therapie (psychosociale en lichaams-

gerichte therapie), life-coaching, relatie coaching en transpersoonlijke begeleiding. We organiseren cursussen en workshops die we soms samen, soms afzonderlijk begeleiden, en een enkele keer met een collega. Op de pagina ‘Wat doen wij’ kun je meer vinden over onze activiteiten.

 

Mocht je op de hoogte willen worden gebracht van aankondigingen van komende activiteiten, geef dan je emailadres aan ons door:

info@pentavisie.com.

 

Stiel 7 - 9999 XK Stitswerd - Tel: 0595 55 19 85 - Praktijkadres: Onnemaheerd 1 in Groningen (Beijum) - Algemene voorwaarden - AVG verklaring