Therapie & Begeleiding

 

 Individueel

In ons werk met cliënten kijken we naar gedrag, voelen, denken, vaardigheden, normen & waarden, overtuigingen alsook naar persoonlijke motieven, drijfveren en weerstanden. We helpen je meer inzicht te krijgen in waarom je je (maar) niet gelukkig voelt, je steeds allerlei problemen tegenkomt, je angsten hebt enz. Naast inzicht geven, helpen we je jouw innerlijke (energetische) blokkades in beweging te brengen en je innerlijke muren steen voor steen af te breken, zodat je weer in contact komt met wie je werkelijk bent.

 

Onze werkstijl is persoonlijk; het contact in het hier en nu is uitgangspunt in de therapie. We werken drempelverlagend en putten uit een brede achtergrond van opleidingen, methodieken en theorieën. Daarom kunnen we specifiek kiezen wat voor jou nodig is en/of bij je past.

 

Sterke punten van Individuele therapie door Pentavisie zijn:

uitnodigend & prikkelend,

helder & inzichtelijk,

procesgericht & ondersteunend,

dynamische balans in zachtheid van benadering,

inhoudelijke diepgang & directheid,

nuchter, pragmatisch, lichtheid & humor,

uitgebreide werkvormen.

 

Relatie en gezin

Deze tijd stelt andere en hogere eisen aan relaties dan die onze voor-ouders hadden. Dat geldt zowel voor de relatie zelf, voor de eisen die opvoeding van kinderen stelt, als voor de uitdagingen die er voor de relatie of het gezin liggen in de wisselwerking met de hun omringende wereld.

 

Er kunnen door diverse redenen relatieproblemen ontstaan; er wordt na verloop van tijd minder goed gecommuniceerd, partners voelen zich niet meer op één lijn staan; de fut is uit de relatie geraakt; een partner is ‘vreemd’ gegaan; er zijn vaker ruzies al of niet met agressie, verschillen in behoefte aan intimiteit, etc. Relatiebegeleiding leert je eerst om emotioneel afstand te kunnen nemen van bepaalde gebeurtenissen om  vervolgens helder naar de situatie te kunnen kijken. Van daar uit kan er een beweging gemaakt worden om zichzelf (en de relatie) te kunnen (her)ontdekken.

 

Onze relatiebegeleiding geven we samen als stel. We werken dus met z’n vieren: vanuit één partnerrelatie met een andere partnerrelatie, zodat beide partners van de relatie die hulp vragen zich gesteund weten. Hierbij brengen we zowel onze professionele deskundigheid als onze eigen ervaring in. Deze vorm van relatiebegeleiding geeft een bijzondere dynamiek, die vaak verrassend snel al heldere resultaten geeft.

 

In het verlengde van onze relatiebegeleiding ligt onze gezinsbege-leiding, die we vanuit de zelfde basis en oogpunten geven.

 

 

Stiel 7 - 9999 XK Stitswerd - Tel: 0595 55 19 85 - Praktijkadres: Onnemaheerd 1 in Groningen (Beijum) - AVG verklaring